Privacy- en cookie policy

Privacy- en cookie policy van www.bonobowear.nl

Dit is de privacy- en cookieverklaring van de website bonobowear.nl (Website). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie over de persoonsgegevens die Bonobos Inc., gevestigd aan 45 West 25th Street, 5e verdieping, New York, NY 10010 Verenigde Staten van Amerika (Bonobo Wear), verwerkt van de gebruikers van de Website (Gebruikers).

Deze privacy- en cookieverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren Gebruikers deze privacy- en cookieverklaring daarom regelmatig te raadplegen.

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 12 januari 2015

1 Wanneer is deze privacy policy van toepassing?
Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Bonobo Wear verwerkt van Gebruikers via de Website.

2 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Bonobo Wear is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Bonobo Wear heeft haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens ("CBP") in Den Haag. In de melding is aangegeven welke gegevens Bonobo Wear verwerkt, voor welke doeleinden en aan welke personen en/of instanties de gegevens worden verstrekt.

3 Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?
(1) Indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, om u via e-mail informatie over Bonobo Wear toe te sturen.

==> Wat houdt dit doel in?
Wij houden u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en andere mogelijkheden en ontwikkelingen binnen Bonobo Wear. Dit doen wij enkel middels e-mailings. Indien u daar op de hoogte van wilt blijven, dan kunt u dit kenbaar maken door de betreffende verklaring aan te kruisen voordat u uw order aan ons verstuurt of uw e-mailadres in te vullen op het daarvoor bestemde formulier onderaan de website.

==> Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, uw e-mailadres en een overzicht van welke e-mailings wij aan u hebben verstuurd.

==> Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze persoonsgegevens zolang u informatie van Bonobo Wear wilt ontvangen. Wij zullen jaarlijks bij u nagaan of u het ontvangen van onze e-mailings nog steeds op prijs stelt. Wilt u geen dergelijke e-mailings meer ontvangen, dan kunt u zich te allen tijden afmelden door contact met ons op te nemen klik hier of gebruik te maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mailing van Bonobo Wear.

(2) Voor het technisch en functioneel beheer van de Website.

==> Wat houdt dit doel in?
Wanneer u onze Website bezoekt, dan verwerken onze websitebeheerders een aantal technische gegevens die verbonden zijn aan het gebruik van de Website zodat wij u de functionaliteiten van de Website kunnen leveren. Met deze technische gegevens kunnen onze websitebeheerders de Website beheren, door bijvoorbeeld technische storingen op te lossen of de bereikbaarheid van bepaalde delen van de Website te verbeteren. Hierdoor zorgen wij ervoor dat u de informatie op de Website snel en eenvoudig kan vinden. Voor dit doel worden ook cookies gebruikt.

==> Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Wij verwerken hiervoor technische gegevens zoals het IP-adres van uw computer, de bezochte webpagina's, de internetbrowser die u gebruikt, vorige/volgende bezochte websites en de duur van een bezoek/sessie.

==> Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren deze technische gegevens niet langer dan één maand voor dit doel.

(3) Om uw vragen te kunnen beantwoorden.

==> Wat houdt dit doel in?
Op verschillende pagina's van de Website kunt u een vraag stellen aan een van onze medewerkers (Ninja's). U kunt ook op een andere manier contact met ons opnemen (zoals via e-mail of telefoon). Wij zullen uw persoonsgegevens dan gebruiken om uw vraag te beantwoorden.

==> Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Bonobo Wear over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

==> Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Uw gegevens worden na 4 weken uit onze systemen verwijderd, met uitzondering van een log file met uw naam, contactgegevens, de datum waarop u contact met ons hebt opgenomen en het onderwerp van uw vraag.

(4) Voor het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten met u.

==> Wat houdt dit doel in?
Als u een product koopt via onze Website, sluit u een of meerdere online-overeenkomsten met ons.

==> Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, uw contactinformatie, uw rekening- en toezendinformatie, uw transactiegegevens en alle andere persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om de betreffende overeenkomst uit te voeren.

==> Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Uw informatie zal gebruikt en bewaard worden voor een periode van maximaal twee jaar vanaf het moment dat de betreffende overeenkomst is uitgevoerd.

(5) Voor het bezorgen van uw bestelling.

==> Wat houdt dit doel in?
Wanneer u een order plaatst via onze Website, komt u met ons de manier van levering van uw product(en) overeen.

==> Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, uw contactinformatie en uw toezendadres. Met deze informatie kunnen wij het product bij u bezorgen. Wanneer dat nodig is, verstrekken wij deze informatie ook aan derden die betrokken zijn bij het bezorgen van uw producten, zoals ons distributiecentrum en bezorgdiensten.

==> Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Tenzij u anders met ons overeenkomt, zal uw informatie bewaard worden voor een periode van maximaal een jaar vanaf het moment dat de betreffende producten aan u zijn verzonden.

(6) Om fraude en misbruik te voorkomen.

==> Wat houdt dit doel in?
Bonobo Wear neemt fraude en misbruik zeer serieus. Daarom kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om fraude of misbruik te onderzoeken, te voorkomen of tegen te gaan. Wanneer dat nodig is, zullen wij deze informatie aan overheidsinstanties verstrekken.

==> Welke persoonsgegevens verwerken wij hiervoor?
Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactinformatie en alle andere gegevens die u ons heeft verstrekt en die relevant zijn voor de betreffende fraude of het misbruik.

==> Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens hiervoor?
Wij bewaren geen gegevens specifiek voor dit doel, maar alle gegevens die u ons voor een van de bovenstaande doeleinden heeft verstrekt, kunnen gebruikt worden om fraude of misbruik te onderzoeken, te voorkomen of tegen te gaan.

4 Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Bonobo Wear schakelt derde partijen in voor bepaalde werkzaamheden, zoals hosting van de Website. Voorzover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten toegang hebben tot persoonsgegevens, heeft Bonobo Wear de vereiste contractuele en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. Uitsluitend indien Bonobo Wear hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

5 Welke cookies gebruikt Bonobo Wear?
De Website gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij naar uw browser sturen, zodat wij uw browser automatisch kunnen herkennen bij een herhaald bezoek aan de Website. Cookies kunnen gegevens verzamelen die verbonden zijn aan het gebruik van de Website, zoals welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Wanneer u gebruik maakt van de Website, stuurt de cookie informatie terug aan Bonobo Wear.

Bonobo Wear bewaart een cookie niet langer dan noodzakelijk. Wij maken gebruik van sessie cookies en permanente cookies:
• Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's u bekijkt en welke opties u gebruikt. Wanneer u de webbrowser afsluit, wordt de sessie beëindigd en wordt de cookie verwijderd.
• Met behulp van een permanente cookie kan de Website u bij een volgend bezoek herkennen.

Bonobo Wear plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten de Website. Hierdoor bent u bijvoorbeeld in staat uw boodschappen in het winkelwagentje te plaatsen en de inhoud van het winkelwagentje te bekijken.
Als u helemaal geen cookies wenst te ontvangen, kunt u de instellingen van uw internet browser aanpassen om het plaatsen van cookies volledig blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de Website gebruikmaken.

De Website gebruikt ook cookies die niet strikt noodzakelijk zijn voor het leveren van de functionaliteiten van de Website. Met behulp van niet-noodzakelijke cookies verzamelen wij informatie over uw websitegebruik en onthouden wij uw keuzes. Denk bijvoorbeeld aan welke pagina's zijn bezocht en de duur van een gebruikerssessie. Met behulp van deze cookies willen wij uw gebruikservaring op onze Website verbeteren.

Hieronder vindt u een overzicht van de niet strikt-noodzakelijke cookies waarvan de Website gebruikmaakt.

6 Hoe omgaan met links naar andere websites en social media?

Op de Website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, zijn wij niet verantwoordelijkheid voor verwerking van uw persoonsgegevens via deze websites. Bonobo Wear's Gebruiksvoorwaarden http://bonobowear.nl/pages/voorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

Indien u ervoor kiest onze Website te delen via social media, zoals LinkedIn, Facebook en/of Twitter, dan zullen uw persoonsgegevens (zoals je naam en het feit dat je interesse hebt in Bonobo Wear) tevens zichtbaar worden voor alle bezoekers van uw persoonlijke webpagina’s op LinkedIn, Facebook en/of Twitter. Op het gebruik van dergelijke social media websites zijn uitsluitend de voorwaarden (waaronder het privacybeleid) van de social media websites van toepassing. Bonobo Wear is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van dergelijke social media websites. Bonobo Wear's Gebruiksvoorwaarden http://bonobowear.nl/pages/voorwaarden en deze privacy- en cookieverklaring zijn daarom ook niet van toepassing op het gebruik van dergelijke websites.

7 Mogen personen jonger dan 16 jaar persoonsgegevens verstrekken?
Personen jonger dan 16 jaar mogen slechts persoonsgegevens aan Bonobo Wear verstrekken als zij daarvoor schriftelijke toestemming hebben gekregen van een van de ouders of een wettelijke vertegenwoordiger die deze privacy- en cookieverklaring heeft gelezen.

8 Hoe beveiligen wij de gegevens?
Uw persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en Bonobo Wear heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen tegen verlies of onrechtmatige verwerking van deze gegevens. Hiertoe gebruikt Bonobo Wear meerdere beveiligingstechnieken waaronder beveiligde servers, firewalls en encryptie, alsmede fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

9 Waar kunt u terecht met vragen en verzoeken om inzage, verwijdering etc.?
U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die Bonobo Wear over u verwerkt en deze laten corrigeren of verwijderen door een verzoek te sturen naar:

BONOBO WEAR
info@bonbowear.nl
45 West 25th Street, 5th Floor
New York, NY 10010
United States of America

BONOBO WEAR kan hiervoor een (geringe) kostenvergoeding vragen.

***